ADIYAMAN TÜTÜNCÜLER DERNEĞİ diye bir dernek yoktur ve olamaz da olsa da tütün ticareti yapmaz çünkü dernek dediğimiz kurum sadece tütün üreticisinin, tütün tüccarlarının ve tütün alanlarının hakkını..

ADODB.Field hata '80020009'

Ya BOF ya da EOF Doðru veya geçerli kayýt silinmiþ. Ýstenen iþlem geçerli bir kayýt gerektiriyor.

/HtmlOlarakYazdir.asp, satr 0