Adıyaman tütününü yasaklı mı veya yasaklanacak mı ne zaman yasaklanacak bu tür sorular hem çiftçiyi hem tütün tüccarlarını hem de tütün işi yapan esnafların kafasını kurcalayan bir soru işareti...

ADODB.Field hata '80020009'

Ya BOF ya da EOF Doðru veya geçerli kayýt silinmiþ. Ýstenen iþlem geçerli bir kayýt gerektiriyor.

/HtmlOlarakYazdir.asp, satr 0