albor markası ile üretilen ve aynı zamanda güneydoğu bayiliği olan adıyaman yıldız tütüncülük öncülüğünde calbor satışlarımız devam etmektedir

ADODB.Field hata '80020009'

Ya BOF ya da EOF Doðru veya geçerli kayýt silinmiþ. Ýstenen iþlem geçerli bir kayýt gerektiriyor.

/HtmlOlarakYazdir.asp, satr 0