Çelikhan tütünü hafif içim tütün sarı renkte içildiği zaman rahatsız etmeyen yumşak tütünlerdir.Adıyaman tütünleri içerisinde parlament tütünü diye bilinen tütün çelikhan hafif içimli tütünlerdir.

ADODB.Field hata '80020009'

Ya BOF ya da EOF Doðru veya geçerli kayýt silinmiþ. Ýstenen iþlem geçerli bir kayýt gerektiriyor.

/HtmlOlarakYazdir.asp, satr 0