Çelikhan tütünü orta içim tütün içildiği zaman hafif tütüne göre biraz daha hissedilir derecede sert olan çelikhan tütünüdür.Marlbora tütünü diye de bilinir marlbora sigarası biraz daha diğer sigarala

ADODB.Field hata '80020009'

Ya BOF ya da EOF Doðru veya geçerli kayýt silinmiþ. Ýstenen iþlem geçerli bir kayýt gerektiriyor.

/HtmlOlarakYazdir.asp, satr 0