A kalite tütün içim olarak da renk olarak da ve koku olarak da A kalite tütünlerdir.Genelde hafif içim A kalite tütünler damar oranı az rengi sarı içildiği zaman da içene de çevresindekilere de rahat

ADODB.Field hata '80020009'

Ya BOF ya da EOF Doðru veya geçerli kayýt silinmiþ. Ýstenen iþlem geçerli bir kayýt gerektiriyor.

/HtmlOlarakYazdir.asp, satr 0