Kaliteli tütün satan firmalar olduğu gibi kalitesiz tütün satan firmalar da vardır.Tütün alan arkadaşların bu konuda biraz daha hassas davranmaları gerekmektedir.

ADODB.Field hata '80020009'

Ya BOF ya da EOF Doðru veya geçerli kayýt silinmiþ. Ýstenen iþlem geçerli bir kayýt gerektiriyor.

/HtmlOlarakYazdir.asp, satr 0