Tütün Patlacangiller familyasından gelmektedir. İnsan bedeni için zararlı bir ürün olduğundan dolayı devlet kontrolünde yetiştirilmektedir.

ADODB.Field hata '80020009'

Ya BOF ya da EOF Doðru veya geçerli kayýt silinmiþ. Ýstenen iþlem geçerli bir kayýt gerektiriyor.

/HtmlOlarakYazdir.asp, satr 0