Tütün Fiyatları Sahibinden gibi aramalarda firmamız, nihai üretici olarak satış işlemlerini gerçekleştirmektedir.

ADODB.Field hata '80020009'

Ya BOF ya da EOF Doðru veya geçerli kayýt silinmiþ. Ýstenen iþlem geçerli bir kayýt gerektiriyor.

/HtmlOlarakYazdir.asp, satr 0