Birçok müşteri tütün alırken tütün yorumlarına bakıp tütün almaktadırlar tabiki bu doğru bir yoldur ama zaman zaman yanıltıcı yorumlara da dikkat etmek gerekir.

ADODB.Field hata '80020009'

Ya BOF ya da EOF Doðru veya geçerli kayýt silinmiþ. Ýstenen iþlem geçerli bir kayýt gerektiriyor.

/HtmlOlarakYazdir.asp, satr 0